مظفرمیکائیلی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مظفرمیکائیلی
آرشیو وبلاگ
      دخترانه ها ()
  نویسنده: مظفرمیکائیلی - یکشنبه ۱۳ تیر ،۱۳٩٥

 

لحظه مرگش همون جوری مظلوم وبی سروصدانیگاش میکردم اشک میریختم!!!...Smiley

 

سرتشیع جنازش نشستم توخاک آروم وبی سروصداگریه کردم!!!!!!!!...ازبلندبلندگریه کردن متنفرم!!!!!!!!!....نمیتوووووووووووووونم!!!!!!!!...

 

مامان بزرگم کجااااااااااااایی!!!!!!...فداتشم وقتی به عکست نیگاه میکنم میرم به هرطرف خونه انیگاری دنبالم میای!!!!!!!!!!...

 

فداااااااااااااتشم!!!!!!!!....چقددردکشیدی!!!!!!...هروقت اونجایی که خابیده بودی رومیبینم آه وناله هات وخودتومیبینم داغون میشم!!!!!!!....Emoticon

 

جلوی مامان نمیتونم گریه وکنم مامان بزرگ جون!!!!!!!....میام میرم حیاط آروم وبی سروصداگریه میکنم!!!!!!....چندبارنزدیک بودخفه بشم!!!!!!!!....

مامان بزرگ یه شب بیاتوخااااااابم!!!!!!!!...کارواجب باهات داااارم!!!...Emoticon

 

کلی حرف دااااااااااااااااااااارم باهات!!!!!!!!!!!...توروامام زمان امشب بیا!!!!!!!!!!...Smiley

 

مامان بزرگ جونم چلاتنهامون گذاشتی!!!!!!!!!!...

 

همه جای خونه بوی تورومیده!!!!!!!!!!!...هییییییییییییییی!!!!!!!!!...Smiley

 

راستی درختی که کاشتی داره خشک میشه!!!!!!!!!!....باورکن بهش آب دادمااااااااااااااااا!!!!!!!!!!...اماتونیستی ازدوریت خشک شده!!!!!!!!!!...Emoticon

 

مامان بزرگ جووووووووووووووون چی میشدالان بودی!!!!!!!...هااااااااااااااااان!!!!...

 

مامان بزرگ جوووووووووووووووووونم دلم داره میترکه!!!!!!!!!...

 

می ریزم توخودددددددددددددم!!!...فقط بخاطرمامان!!!!!!!!...

 

آخه چلارفتی!!!!!!!!!!!!!...هااااااااااااااااااااااااان!!!!!!!!!!!!...

 

دیشب دعای توسل خووووووووندم!!!!!!!...این قدحال خرابی داشتم که نفهمیدم چی خوندم!!!!!!!!...شب صلوات فرستادن!!!!!!!...نمیتونم همش جلوی چشممی!!!!!!!...Smiley

 

چشمامونمیتونم ببندم!!!!!!!!...احساس وحشت دااااااااااااااارم!!!!!!!!...Smiley

 

مامان بزرگ این قدازدنیاخسته شده بودیکه سریع بردنت بهشت زهراوشستنت وگذاشتن توقبرت!!!!!!!....هاااااااااااااااااان!!!!!!!!...Emoticon

 

این قدسریع رفتی توقبرت!!!!!...که یه دیقه پارچه سفیدتونکشیدن اون وربرای آخرین بارنیگات کنیم!!!!!!!!...یعنی این قدخسته شده بودی !!!!!!!...فدای تارموهای سفیدت بشم!!!!!!!!...قربون دستای پیله بسته ات برم!!!!!!!!!!!...Smileyچلابه فکرمن ومامان نبودی!!!...هااااااااااااان بیاجوابشوبگومامان بزرگ!!!!!!!!...Smiley

 

وای همه دوستان وآشنایان تعریفتومیکنن!!!!!!...میگن فرشته بودی!!!!!!!!!!!...Heart Smile

 

وای مامان بزرگ نازوپاک خودم دیدی دخترخاله خابتودیده!!!...خاب دیده تویه چادرسفیدخوشجل پوشیدی میخای بری مکه!!!!!!!...قربونت بشم!!!!!!

 

تنم داره میلرزه!!!!!!!!!...الان داری مکه روطواف میکنی خوشجل من!!!!!!!

 

خوش به سعادتت!!!!!!!!...من ومامان وهمه رودعاکن!!!!!!!!!

 

 

راستی قربونت بشم!!!!!!!...قسمت نشدگردنبندی که میخاستی توعروسیم بدی!!!!!!!!...الن دیدم چقدبوی تورومیده!!!!!!...مامان بزرگ ترکیدم!!!!!!Smiley

 

هفت روزه که نیستی تواین خونه سوت وکور!!!....هفت روزه جات خالیه!!!...هفت روزه صداتونشنیدم!!!...هفت روزه ندیدمت چهره سفیدوپاکتو!!!...هفت روزه مامان جون بی توغمگینه!!!...هفت روزه بابابزرگ توخودشه!!!..هفت روزه نیستی موقع نمازخوندن توروببینم!!!...دندون مصنوعی داشت مامان بزرگم!!!...هروقت نمازمیخوند!!!...بعضی ازکلمات روانیگاری سوت میزدومیخوند!!!...منم هی میگفتم چلاسوت میزنی مامان بزرگ!!!...اونم میبخندید!!!...هیییییییییییی!!!!!!!!Smiley

 

نیستی ببینی نوه کوچولوت حیرونه!!!...کلافس!!!...توخودشه!!!!!...

 

 

 

 

بی خداحافظ به قصد ترک احساس تو میرم

دل من از تو شکسته دیگه از زندگی سیرم

بی خداحافظ تو رفتی تا که کم بشه حظورت

تو به من دل بسته بودی

خواستی نشکنه غرورت ...!!!

 

 

((...آجی وداداشای گلم شرمندتونم نمیتونم بیام پیشتون!!!!!!!!...هروقت ازاین ذهن داغون ووضعیت روحی خراب وغمگین راحت وشدم میام پیشتووووووووووووووووووون!!!!!!!!...ذهنم آرامش روازم گرفته!!!!!!!...خیلی داغوووووووووووووووووووونم!!!...بهم حق بدین!!!...٢١سال من ومامان جونم بامامان بزرگ زندگی کردیم!!!!!!!!!!!...باهم گفتیم وخندیدیم !!!...بهم حق بدین!!!!!!!!...تنهام نذارین توروخداااااااا!!!!...عاشقتونم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...))

****...فرداهفتم مامان بزرگ نازمه...روحت شاد...*****

((...آروم بخاب مهربوووووووووووونم...))

****...فرشته هابالاسرت هستن...****

*******...واسم دعااااااااااااوکنین...*******

 

 

عشقم وکشید: ۱۳۸٩/۵/۵ ٩:۵۱ ‎ب.ظ فک وزدن: ♀ دخمل تهرونی ایموجیگیلی♀ اوهووووووووووووم جوجوجونم پس فک زدنت وماچ آبدارت چی وشد!!!...هان!!!...دی (73)

 

سلااااااااااااااام بروبچس...خوبین؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!....حالتون چطوره!!!!!!!!!!!!...Emoticon

 

من مدتی نیستم!!!!!!!...داغدارم!!!!!!...عزادارم!!!!!...آره گفتم عزدارم!!!!...خدااااااااااهیچ کس روعزادرنکنه به مولا!!!!!!!!!!!!...Emoticon

  

من مدتی نیستم!!!!!!...داغدارم!!!!!...عزادارم!!!!!!!!...آره گفتم عزدارم!!!!!!...Emoticon

 

مامان بزرگ خوبم رفت پیش خداااااا!!!!!!...مامان بزرگم مهربون وپاکم رفت پیش

 خداجون!!!!!!!...مامان بزرگم نازوقشنگم دیگه نیست پیش من ومامانیم!!!...Emoticon

 

مامان بزرگم گلم چرازودمنوومامانیموتنهاگذاشتی!!!!!!...ازبچگی که بابای نامردوبی شعورم من ومامانموتنهاگذاشت!!!!!!!!.......بچه طلاق شدم!!!!!!!... Emoticon

من ومامانیم خونه مامان بزرگ بودیم!!!!...آخ مامان بزرگ عزیزم الان پیش فرشته هاداری

 چکارمیکنی قربونت بشم!!!!....وای مامان بزرگم چقداین چندماه اخیرخوشجل شده

بودی!!!!...مامان بزرگ جووووونم ولی بدون انصاف نبودمنوومامانموتنهاگذاشتی!!!!....مگه قرارنبودمنوعروس کنی!!!!!....Emoticon

 مگه آرزوت نبود!!!....مگه واسم گردنبندخودتونمیخاستی گردنم بندازی!!!...Emoticon

نمیخاستی ببنی شوهرمن کی میشه!!!!!....ننمیخاستی ببنی شوهرنوه دیوونه ات

کی میشه!!!!!!....آخه به دیوونگی معروفم!!!!!!....مامان بزرگم نگفتی کی نگران من ومامانیم بشه!!!...آخ نگفتیییییییییی!!!!!!!!!!!!!.....دارم دق میکنم!!!!...Emoticon

نگفتی کی بگه مهشیدچایی بیار!!!...نگفتی من ومامان چکارکنیم بدون تو!!!...هاننننننن جوابموبده توروخداااااااااا!!!!!!!!!...Emoticon

 

خوش به سعادتت سعادتت ۵صبح توماه نیمه شعبان روزپنج شنبه رفتی پیش

خداااااااا!!!...جات بهشته به مولااااااااااا!!!!!...Emoticon

 

مامان بزرگم توروخدامنوبخاطرگاهی اوقات که بداخلاق بودم ببخش!!!...دست خودم

 نبود!!!!!!!....الهی بمیرم چه مظلومانه رفتی پیش خدااااااا!!!!....Emoticon

 

وای خداااااااااادیگه ازآه وناله های گریه دارمظلومانه مامان بزرگ خبری نیس!!!!!!!!....دیگه

کسی نیس بگه منوبرگردون به پهلو!!!!!!....دیگه کسی نیس بگه مامان!!!!!!....Emoticon

مامان بزرگم مدتی بودخونه نشین بودمریض بود!!!!!!...غذانمیخورد!!!!!...آب

نمیخورد!!!!!...آه خدااااااجونم چقدوحشتناک بودروزمرگ مامان بزرگ!!!!!!...Emoticonوای

خدااااااااااااا۵صبح یادم نمیره!!!!!!...غسل خونه یادم نمیره!!!!!!!!....دارم دیوونه

میشم!!!!!!!....چلاااااااااااااخدااااااااااااامامان بزرگم این قدسختی کشید!!!!!!!....مامان

بزرگ قربونت برم روحت شاد!!!!!!!....همه جای خونه ازوقتی رفتی بوی

تورومیده!!!!!!....دیدی مامان وخاله روچکارواست کردند!!!!!...Emoticonمامان بزرگم قربون

زخمهای کمرت بشم باربی من!!!!!!!!!!....وای خداااااااااچلاتوغسل خونه لباس مامان

 بزرگموپاره کردند!!!!!!!...کاش نمیرفتم غسل خونه!!!!!!!!!!....دارم

 میلرزم!!!!!!!!!...چراگذاشتی من برم غسل خونه!!!!!!!!!!!....Emoticon

جیگرمامان بزرگ دیدی دایی تک پسرت چه بغضی کرده بود!!!!!!.....بببین چکارکردی!!!!!!....Emoticon

دیدی خواهرت ازتبریزاومدچکارمیکرد!!....مامان بزرگ توبهشت خوش بگذره!!....Emoticon

نگران نباش توتوبهشت خوش هستی!!!!!!!....این ماهستیم که باخاطرات توگریه

میکنیم!!!!!!...روحت شااااااااااااادمامان بزرگم....جیگرم داره کباب میشه بخاطرمظلومیت

مامان وخاله ودایی!!!!!...مامان بزرگم یه وقت احساس تنهایی نکنیااااااااااخداپیشت

هست!!!!!!....خدااااااااااااجون همه فرشته هاشوپیش توتاهمیشه گذاشته نگران

نباش!!!...این قدخوبی که تووووووووووهمه ازت تعریف میکردند!!!!!!!....Emoticon

وااااااااااای دارم کباب میشم!!!!!!....به خداحق تونبوداین قدزجروسختی

بکشی!!!...دوستت دارم...ناراحتنه به مولاحقت نبود!!!!!!!!...Emoticon

 

*****....برای مامان بزرگم فاتحه بفرستین توروخدااااااااااا...*******

عشقم وکشید: ۱۳۸٩/۵/۱ ٩:٠٢ ‎ق.ظ فک وزدن: ♀ دخمل تهرونی ایموجیگیلی♀ اوهووووووووووووم جوجوجونم پس فک زدنت وماچ آبدارت چی وشد!!!...هان!!!...دی (44)

JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes

 ...salam...

 

...!!!??khofin khosh migzare...

Lovely-Kids.Blogfa

آی ملت ایموبیدن به این نبیدکه توموهاتوسیخ سیخی وکنی!!!...دستاتوخط خطی وکنی!!!...ازاون نقره جات ازاونایی که رنگارنگ بیدن همه مدلشوبندازی تودستت!!!...ساق دستهای ایمویی تودستت وکنی!!!...شلوارپاره پوره بپوشی!!!...خلاصه یه تریپ کامل ایمویی رووزنی وبه خیال خودت تویه ایموی کاملی!!!...هه اشتباه وکنی جوجوجون!!!...دی!!!...به واله به اینهانمیگن ایمو!!!...Smileyعزیزانم ایمویعنی عشق!!!...ایمویعنی یه اااااااااااااااااااحساس واقعیه!!!...Emoticonایمویعنی بیشترفکرشون روعقایدشون بید!!!...ایموهامعصوم وپاک وصادق بیدن!!!...اون رگ وتیغ وخون وغیره فقط به ظاهرایموس!!!...وگرنه ایموی کامل وواقعی نیس!!!...به نظرم یه ایموی واقعی بایدازباطنش ایموباشه!!!...ماشاله هزارماشاله توجامعه هم که ایموروفقط به تریپ میشناسن!!!...SmileysSmileysنه بابام ایمواین نبیدش!!!....ایمویه اااااااااااااااااااااحساس واقعی بیدش!!!...برای فرض مثال توتنهایی بامعشوقت لذت میبری!!!...دوست وداااااااااالی همیشه باعشقت باشی!!!...به این وگوئن احساس واقعی!!!...دی!!!...برای ایمووشدن باید۵تاقانون وداشته باشی!!!...چلابعضیاایموروبه بازی وگیرن آخه هه ه  ه ه!!!...توروبه خداایموروبه بازی نگیرین!!!!...Emoticonدی!!!...هان!!!...اوه مای گاد!!!...بعدش داری راه میری!!!...یه موقعه یه دخمل وپسمل رومیبینی!!!!...باخودت وگویی عجب تریپ امویی دااااااااااااااله ها!!!...ولی شایداحساس واسه اون معنی نداشته بید!!!..بله که احساس واسه ایمومهمه!!!...چون ایمویعنی احساس وعشق!!!...دی!!!...شخصیتشون وعقایدشون ورفتارشون وفکرشون وزندگی کردنشون همه معنی میده!!!...دی...واسه ایمووووووووووووووووواحساس بسیار مقدس وارزشمند بید!!!...ایمووووووووووووووووووعشقس...ایموواسه خودش قانون داله!!!...ایموفقط فقط قانون خودشودااااااااله!!!!...دی!!!...بامشکلاتش مبارزه وکنه!!!...بیشتربه تنهایی خودشومیبره!!!...آدمهای آروم بیدن!!!...توچشمان وتووجودشون غم پیداس!!!...ولی باهاش میجنگن!!!...زندگیشون براساس همین احساس فراگرفته!!!...ونبایدبه احساسشون لطمه بخوره!!!...دی...ایمووووووووووووهای واقعی رودریابین!!!...

 

jyhqwy9m5fcl0dwxgd8y.gif

((...هرکی ازراه میرسه میگه من ایموم!!!...جداراست وگویی!!...اصلاودونی ایمویعنی چی!!!...معنی ایمورومیدونی!!!...احساس میدونی یعنی چی!!!...نه که نی دونی!!!...بعضیاویان وگوئن من ایموم!!!...چون تریپ ایموهاروزدم!!!...بلوبابام!!!...ایموهای واقعی روبشناسین!!!...دی!!!...ایموروبه مسخره نگیرین لطفا!!!...دنیای ماایموهابادنیای مردمان عادی خیلی فرق دااااااااااااااااله!!!...طرزصبحت کردنمون وزندگی کردنمون وکارهامون فرق داااااااااااااااله!!!...قانون های خودمون رودااااااااااااالیم!!!...ایموعشقس!!!...ایمواحساس احساس احساس بید!!!...یه ایموی کامل بایدازباطن یه ایموی واقعی باشی!!!...نه ازظاهر!!!...وگرفتین چی وشد!!!...دی!!!...))

jyhqwy9m5fcl0dwxgd8y.gif

((...ودونین این روکی وخونده بید!!!...یه ذره به مغزتون فشارویارین!!!...))

I'm so tired of being here

Suppressed by all of my childish fears

And if you have to leave

I wish that you would just leave

Cause your presence still lingers here

And it won't leave me alone

These wounds won't seem to heal

This pain is just too real

There's just too much that time cannot erase

when you cried i'd wipe away all of your tears

when you'd scream i'd fight away all of your fears

I held your hand through all of these years

But you still have all of me

You used to captivate me by your resonating light

Now i'm bound by the life you left behind

Your face it haunts my once pleasant dreams

Your voice it chased away all the sanity in me

These wounds won't seem to heal

This pain is just too real

There's just too much that time cannot erase

I've tried so hard to tell myself that you're gone

And though you're still with me

I've been alone all along

 

       

jyhqwy9m5fcl0dwxgd8y.gif

((...اذذذذذذذذذت زیاد...))

((...دووووووووووستون داااااااااااااالم...))

((...مواظب خدتون باشین...))

((...باااااااااااااای تاهاااااااااااااای جیگیلی های خوشجیل وموشجیلم...))

4ieqvnf57qmjqlnp72tl.jpg      JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes  6f0u6zpfsj5g3t9i2y.gif

nup6sckrih3ymmdvmuhm.jpg

 

  نظرات ()
به پرشین بلاگ خوش آمدید نویسنده: پرشین بلاگ - شنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٥
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
  نظرات ()
مطالب اخیر یکشنبه ۱۳ تیر ،۱۳٩٥ به پرشین بلاگ خوش آمدید
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من پایان نامه پرتال زیگور طراح قالب